Armatura, armaturne mreže

Armatura, armaturne mreže

sasomange.rs armature - Armatura u elektrotehnici predstavlja namotaj električne mašine koja služi za prenošenje naizmenične struje. Ukoliko ste u potrazi za armaturom, onda je sasomange.rs Vaš pravi izbor.