Motorni bušač rupa

sasomange.rs bušač - Bušači rupa predstavljaju alat koji se koristi za efikasno pravljenje preciznih rupa, najčešće za baštenske radove. Sastoje se od držača i čeličnih burgija, a veoma su efikasne u radu. Razlikuju se prema svojoj snazi, pa samim tim i prema nameni za koju se koriste. Takođe, sastoje se od držača namenjenog onome ko koristi alat i čelične burgije koja prodire u zemlju i vrši proces bušenja. Motorni bušači zemlje su mnogo efikasniji od ručnih bušilica, s obzirom na znatno veću sopstvenu snagu koju mogu pružiti posredstvom motora. Ručna bušilica za zemlju se koristi za neke manje baštenske radove, dok su motorne pogodne za radove poput sadnje voća, vinove loze ili pobadanje stubova za ogradu.