Pečat datumar

sasomange.rs datumar - Ručni termalni datumar radi po principu vrućeg ribona. Zagrejanim brojevima i slovima se otiskuju oznake na etiketama, kesicama, kutijama i sličnoj ambalaži. Pretražite idealan datumar uz pomoć jednostavne pretrage na sasomange.rs.