Konverteri

Konverteri

sasomange.rs konverteri - Konverter menja analogne signale koji prolaze kroz njega u digitalni format. Konvertori se koriste u digitalnim audio sistemima i sa opremom za snimanje zvuka. Pre nego što izaberete analogno-digitalne konvertere ili konvertere isključivo digitalnih formata, zabeležite vrstu digitalne ili analogne opreme koju koristite i proverite kompatibilnost.