Ručne i hidraulične prese

Ručne i hidraulične prese

sasomange.rs prese - Presa je mašina za pritiskanje, sečenje, kovanje i druge vrste obrade kod kojih se primenjuje izuzetno velika sila kako bi se postigla željena radnja. Izrađuju se u rasponu od malih ručnih do velikih industrijskih presa. Sasomange.rs ima i tu potkategoriju samo za Vas.