Militarija

Militarija

sasomange.rs militarija - Izraz militarija definiše svaki predmet koji se odnosi na vojsku, poput uniformi, vatrenog oružja i vojnih odlikovanja. Takvi predmeti su obično originalni, sa nekim istorijskim značajem i popularno su kolekcionarstvo. Predmeti replike takođe spadaju u kategoriju militarije. Neke od najpoželjnijih kolekcionarskih predmeta su prave ratne medalje, jer svaka ima fascinantnu istoriju povezanu sa svetskom istorijom i životnom pričom primaoca.