Miševi za kompjuter i bežični miševi

Miševi za kompjuter i bežični miševi

sasomange.rs miševi - Većina stonih računara dolazi sa žičanim ili bežičnim mišem. Miš možda neće biti isporučen sa Vašim laptopom, ali se može naknadno uzeti. Dostupne su i druge periferne jedinice kao što su trackballs i touchpad. Prvi miševi su bili ožičeni i povezani direktno sa računarom. Ova vrsta miša danas je manje popularna, ali ima neke prednosti. Možda najprodavanija tačka žičanog miša je da mu se neće isprazniti baterije. Bežični miš, sa druge strane, povezuje se sa računarom putem Bluetooth ili RF signala. Nema kablova za zapetljavanje tako da možete uživati u slobodi kretanja. Pretražite ponudu miševa na sasomange.rs.