Numizmatika

Numizmatika

sasomange.rs numizmatika - Narodna banka je od 1968. godine, kada je započela izdavanje numizmatičkog novca, do danas izdala 24 emisije numizmatičkog novca. Numizmatički novac izdaje se povodom istorijskog, naučnog, kulturnog, sportskog ili humanitarnog događaja, koji je od značaja za državu ili ima međunarodni karakter. Ukoliko želite da sakupljate stare novčanice ili kovanice, na pravom ste mestu.