Putno i životno osiguranje

Putno i životno osiguranje

sasomange.rs usluge osiguranja - Osiguranje je ugovor, predstavljen polisom, u kojoj pojedinac ili subjekt primaju finansijsku zaštitu ili nadoknadu štete od osiguravajućeg društva. Ukoliko su Vam potrebne usluge osiguranja, na sasomange.rs pogledajte našu ponudu i na najefikasniji način se zaštitite pri izloženosti riziku.