Visinski radovi

Visinski radovi

sasomange.rs visinski radovi - Radovi na visini predstavljaju visoko rizične poslove i samim tim zahtevaju posebne mere zaštite, visoku obučenost i zaštitu radnika. Kada Vam je potrebna pomoć na velikim visinama, na sasomange.rs možete potražiti alpiniste koji za Vas obavljaju visinske radove.